//Çoi Te Cun (Choi Tae-joon) hərbi xidmətə gedir

Çoi Te Cun (Choi Tae-joon) hərbi xidmətə gedir